Tìm kiếm tin tức

 
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thạnh và ông Nguyễn Tỵ
Ngày cập nhật 02/06/2022

        Ông Nguyễn Thạnh, trú tại số 4 kiệt 598 Bùi Thị Xuân, phường Thủy Biều, thành phố Huế và ông Nguyễn Tỵ, trú tại số 32 Thân Văn Nhiếp, phường Thủy Biều, thành phố Huế có đơn ghi ngày 29/3/2022 khiếu nại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DĐ 210676 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 14/02/2022 cho bà Hoàng Thị Giới và ông Nguyễn Đăng tại thửa đất số 10, tờ bản đồ số 8 tọa lạc tại tổ 8, phường Thủy Biều, thành phố Huế và đề nghị xem xét thu hồi, cấp lại Giấy chứng nhận cho bà Hoàng Thị Giới và các đồng thừa kế của ông Nguyễn Thêm theo quy định của pháp luật.

        Qua xem xét đơn khiếu nại nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 41/TB-STNMT ngày 08/4/2022 về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu và có Quyết định số 108/QĐ-STNMT ngày 12/4/2022 giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Thạnh và ông Nguyễn Tỵ. Trên cơ sở Báo cáo số 37/BC-TTr ngày 09/5/2022 về kết quả xác minh nội dung khiếu nại của Thanh tra Sở, kết quả đối thoại ngày 23/5/2022 và các quy định của pháp luật có liên quan, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu với nội dung:

        - Không công nhận nội dung đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thạnh và ông Nguyễn Tỵ khiếu nại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DĐ 210676 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 14/02/2022 cho bà Hoàng Thị Giới và ông Nguyễn Đăng tại thửa đất số 10, tờ bản đồ số 8 tọa lạc tại tổ 8, phường Thủy Biều, thành phố Huế.

        - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DĐ 210676 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 14/02/2022 cho bà Hoàng Thị Giới và ông Nguyễn Đăng tại thửa số 10, tờ bản đồ số 8 tọa lạc tại tổ 8, phường Thủy Biều, thành phố Huế là đúng quy định của pháp luật.

        - Trong thời hạn pháp luật quy định kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Thạnh và ông Nguyễn Tỵ có quyền khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính./.

Tập tin đính kèm:
N.T.M.Dung-TTra
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.784.248
Truy cập hiện tại 2.442 khách