Tìm kiếm tin tức

 
Thông báo về việc niêm yết công khai danh sách và bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2021
Ngày cập nhật 28/01/2022

        Theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; quy định tại Điều 11 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và trên cơ sở, Kế hoạch số 48/KH-STNMT ngày 23/12/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2021.

        Ngày 11/01/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 07/TB-STNMT về việc niêm yết công khai danh sách và bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 của Khối văn phòng Sở, với nội dung:

        - Niêm yết công khai danh sách và các Bản kê khai tài sản, thu nhập của Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thuộc Khối văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường (Đính kèm: Quyết định số 492/QĐ-STNMT ngày 22/12/2021 về phê duyệt danh sách Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm; các bản kê khai tài sản, thu nhập hằng năm).

        - Thời gian niêm yết: 15 ngày, kể từ ngày ban hành Thông báo.

        - Địa điểm niêm yết: Trụ sở làm việc của Sở, tầng 1, nhà A; địa chỉ: 115 Nguyễn Huệ, thành phố Huế.

        Mục đích của việc thông báo về công khai danh sách và các Bản kê khai tài sản, thu nhập của Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập là để cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức được biết./.

Tập tin đính kèm:
H.V.Uyên-TTra
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.783.866
Truy cập hiện tại 2.336 khách