Tìm kiếm tin tức
 
 

 
Công bố Kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng đất đối với các tổ chức sử dụng đất ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế thuộc địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 12/01/2021

        Vào các ngày 24/12/2020 và 25/12/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã công bố công khai 10 Kết luận thanh tra số: 158/KL-STNMT, 159/KL-STNMT, 160/KL-STNMT, 161/KL-STNMT, 162/KL-STNMT, 163/KL-STNMT, 164/KL-STNMT, 165/KL-STNMT, 166/KL-STNMT và 167/KL-STNMT ngày 16/12/2020 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc quản lý, sử dụng đất đối với 10 tổ chức sử dụng đất ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế thuộc địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

        Đây là hình thức công khai trực tiếp với đối tượng thanh tra, bắt buộc phải thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra. Qua thanh tra đã chỉ rõ các tồn tại, thiếu sót và những hành vi vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai của các doanh nghiệp và kiến nghị người có thẩm quyền lập thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp được thanh tra nhanh chóng khắc phục các tồn tại, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/01/2021./.

Tập tin đính kèm:
T.K.Toàn - TTra Sở
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.678.323
Truy cập hiện tại 3.486 khách