Tìm kiếm tin tức

 
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản
Ngày cập nhật 12/01/2021

        Vào các ngày 22/12/2020 và 25/12/2020, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các Kết luận thanh tra số 170/KL-STNMT và 172/KL-STNMT kết luận việc thực hiện các quy định của pháp luật về khoáng sản đối với Công ty TNHH Thành Long và Liên danh Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ Sông Lô trong hoạt động khai thác mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

        Đây là Đoàn Thanh tra thực hiện theo kế hoạch năm 2020 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 3232/QĐ-UBND ngày 16/12/2019“V/v phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2020”.

        Kết luận thanh tra đã nêu rõ các tồn tại, vi phạm của Liên danh và tổ chức trên trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Liên danh và tổ chức nghiêm túc thực hiện Kết luận thanh tra, khắc phục ngay các vi phạm, tồn tại và báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố Kết luận thanh tra./. 

Tập tin đính kèm:
T.T.N.Diệp -TTra Sở
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.784.046
Truy cập hiện tại 2.375 khách