Tìm kiếm tin tức

 
Công khai các tổ chức vi phạm pháp luật đất đai
Ngày cập nhật 25/09/2019

        Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về công bố công khai các tổ chức vi phạm pháp luật đất đai theo quy định.

        Theo đó, qua kiểm tra, rà soát kể từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực cho đến nay, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 13 tổ chức vi phạm pháp luật đất đai phải công bố công khai trên Trang thông tin điện tử theo quy định.

        Ngày 17/9/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Thông báo về việc công bố công khai các tổ chức vi phạm pháp luật đất đai trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường theo chỉ đạo của UBND tỉnh (Thông báo số 117/TB-STNMT); đồng thời, báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Quản lý đất đai theo quy định./.

Tập tin đính kèm:
H.V.Uyên - TTr
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.784.353
Truy cập hiện tại 2.451 khách