Tìm kiếm tin tức

 
TIN THANH TRA
        Ngày 09/9/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc (Kế hoạch số 110/KH-STNMT).
        Ngày 24/6/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Thông báo Lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2019 của Sở (Thông báo số 77/TB-STNMT-TTr). Việc tiếp công dân được thực hiện tại Phòng Tiếp công dân của Sở, địa chỉ số 115 Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, thành phố Huế (đi vào cổng đường Lê Hồng Phong).
        Căn cứ Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 của UBND tỉnh (Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 02/01/2019), ngày 16/01/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 (Kế hoạch số 09/KH-STNMT).
        Căn cứ Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2018 của UBND tỉnh (văn bản số 29/KH-UBND ngày 13/02/2018), ngày 29/3/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2018 (văn bản số 36/KH-STNMT-TTr).
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.990.668
Truy cập hiện tại 82 khách