Tìm kiếm tin tức

 
TIN THANH TRA
        Ngày 14/01/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã công bố công khai Kết luận thanh tra số 185/KL-STNMT ngày 27/12/2019 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc quản lý, sử dụng đất đai tại khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, khu công nghiệp Phú Bài và khu công nghiệp Phong Điền.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.414.486
Truy cập hiện tại 14 khách