Tìm kiếm tin tức

 
TIN THANH TRA
        Căn cứ Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 của UBND tỉnh (Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 02/01/2019), ngày 16/01/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 (Kế hoạch số 09/KH-STNMT).
        Căn cứ Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2018 của UBND tỉnh (văn bản số 29/KH-UBND ngày 13/02/2018), ngày 29/3/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2018 (văn bản số 36/KH-STNMT-TTr).
        Căn cứ Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của UBND tỉnh (văn bản số 15/KH-UBND ngày 29/01/2018), ngày 26/02/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 (văn bản số 25/KH-STNMT).
        Ngày 15/01/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2018 (văn bản số 07/KH-STNMT) và giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các Phòng, các đơn vị trực thuộc Sở để tổ chức thực hiện.
        Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu triển khai, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ (Công văn số 6321/VPCP-V.I ngày 19/6/2017) về thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Ngày 30/8/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (văn bản số 134/KH-STNMT).
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.765.984
Truy cập hiện tại 187 khách