Tìm kiếm tin tức

 
TIN THANH TRA
        Ngày 14/01/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã công bố công khai Kết luận thanh tra số 185/KL-STNMT ngày 27/12/2019 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc quản lý, sử dụng đất đai tại khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, khu công nghiệp Phú Bài và khu công nghiệp Phong Điền.
        Ngày 27/12/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Thông báo Lịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2020 của Sở (Thông báo số 186/TB-STNMT-TTr). Việc tiếp công dân được thực hiện tại Phòng Tiếp công dân của Sở, địa chỉ số 115 Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, thành phố Huế (đi vào cổng đường Lê Hồng Phong).
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.222.241
Truy cập hiện tại 361 khách