Tìm kiếm tin tức

 
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày cập nhật 12/01/2022

        Thực hiện Kế hoạch số 405/KH-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022; ngày 04/01/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-STNMT tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2022. 

       Mục đích của Kế hoạch:

       - Tăng cường nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC, tầm quan trọng của công tác CCHC đối với công chức, viên chức chức trong quá trình thực thi công vụ; tạo sự đồng thuận nhằm phát huy tối đa mọi nguồn lực để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác CCHC của tỉnh nói chung và của ngành Tài nguyên và Môi trường nói riêng.

       - Tăng cường sự tham gia, giám sát của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong việc triển khai thực hiện CCHC của cơ quan, góp phần nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan.

       - Nâng cao hiệu quả tuyên truyền CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng kết hợp với việc đưa việc tuyên truyền CCHC vào hoạt động thường xuyên trên Trang thông tin điện tử của Sở./.

Tập tin đính kèm:
T.Q.Anh - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.424.844
Truy cập hiện tại 178 khách