Tìm kiếm tin tức

 
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày cập nhật 11/01/2022

        Thực hiện Quyết định số 3344/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022; ngày 29/12/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 50/KH-STNMT Cải cách hành chính năm 2022.

        Mục tiêu của Kế hoạch:

        - Đẩy mạnh công tác CCHC là tiếp tục đổi mới sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế tại các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

        - Xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, là giải pháp quan trọng nhằm góp phần hoàn thành Chương trình công tác năm 2022 của Sở và Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022;

        - Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao đạo đức công vụ và văn hóa công sở, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ hướng tới nền hành chính kiểu mẫu;

        - Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hiện đại hóa nền hành chính, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh;

        - Phấn đấu Chỉ số CCHC (PAR Index) của Sở năm 2022, thuộc nhóm 10 các Sở, ban, ngành cấp tỉnh được xếp hạng./.

Tập tin đính kèm:
T.Q.Anh - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.424.837
Truy cập hiện tại 177 khách