Tìm kiếm tin tức

 
Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành cấp tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 11/01/2022

       Ngày 23/12/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3369/QĐ-UBND ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành cấp tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó:

       - Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh gồm 114/117 TTHC.

       - Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công gồm 23 TTHC.

       Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 23/12/2021 và thay thế các Quyết định đã ban hành trái với nội dung tại Quyết định này./.

Tập tin đính kèm:
T.Q.Anh - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.424.831
Truy cập hiện tại 181 khách