Tìm kiếm tin tức

 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế MC, MCLT trong giải quyết thủ tục hành chính
Ngày cập nhật 22/12/2021

       Ngày 06/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

       Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/12/2021. Khoản 11 Điều 1 của Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2022 đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi tiếp nhận của Bộ phận Một cửa cấp bộ, cấp tỉnh; từ ngày 01/12/2022 đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi tiếp nhận của Bộ phận Một cửa cấp huyện và từ ngày 01/6/2023 đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi tiếp nhận của Bộ phận Một cửa cấp xã. Riêng các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, địa bàn đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo được thực thi chậm hơn nhưng phải trước ngày 31/12/2024. Việc thực thi sớm hơn thời hạn có hiệu lực thi hành của khoản này do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định.

        Để triển khai thực hiện Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ; ngày 08/12/2021, UBND tỉnh đã có Công văn số 11907/UBND- KSTT chỉ đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ và các ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện đảm bảo nội dung yêu cầu tại Nghị định nêu trên. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 3740/STNMT-VP để triển khai thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
T.Q.Anh - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.424.787
Truy cập hiện tại 177 khách