Tìm kiếm tin tức

 
Danh mục TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa
Ngày cập nhật 08/12/2021

        Ngày 30/11/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3128/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm PVHCC tỉnh.

        Theo đó, 12 TTHC là:

        1. Giao khu vực biển;

        2. Gia hạn thời hạn giao khu vực biển;

        3. Trả lại khu vực biển;

        4. Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển;

        5. Công nhận khu vực biển;

        7. Gia hạn giấy phép nhận chìm ở biển;

        8. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển;

        9. Trả lại giấy phép nhận chìm;

        10. Cấp lại giấy phép nhận chìm;

        11. Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua mạng điện tử;

        12. Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu.

        Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/11/2021.

        Sửa đổi 05 TTHC số thứ tự từ 297 đến 301 (Thủ tục cấp giấy phép nhận chìm ở biển; Thủ tục gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển; Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển; Thủ tục trả lại giấy phép nhận chìm; Thủ tục cấp lại giấy phép nhận chìm) trong lĩnh vực Biển và hải đảo tại Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

        Thay thế Quyết định 1368/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.424.857
Truy cập hiện tại 183 khách