Tìm kiếm tin tức

 
Ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Ngày cập nhật 10/12/2021

        Ngày 30/11/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3129/QĐ-UBND Ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

        Theo đó, 05 TTHC là:

        1. Giao khu vực biển;

        2. Gia hạn thời hạn giao khu vực biển;

        3. Trả lại khu vực biển;

        4. Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển;

        5. Công nhận khu vực biển;

        Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/11/2021 và thay thế Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh Ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện có biển áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế./.

Tập tin đính kèm:
N.T.Thư-P.BĐĐP&BĐKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.424.856
Truy cập hiện tại 183 khách