Tìm kiếm tin tức

 
Ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày cập nhật 10/12/2021

        Ngày 30/11/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3130/QĐ-UBND Ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

        Theo đó, 12 TTHC là:

        1. Giao khu vực biển;

        2. Gia hạn thời hạn giao khu vực biển;

        3. Trả lại khu vực biển;

        4. Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển;

        5. Công nhận khu vực biển;

        7. Gia hạn giấy phép nhận chìm ở biển;

        8. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển;

        9. Trả lại giấy phép nhận chìm;

        10. Cấp lại giấy phép nhận chìm;

        11. Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua mạng điện tử;

        12. Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu.

        Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/11/2021.

        Thay thế 07 TTHC thuộc Lĩnh vực Biển và Hải đảo tại Mục VI (số thứ tự từ 6-12), Phụ lục 1 của Quyết định số 1032/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

        Thay thế Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường./.

Tập tin đính kèm:
N.T.Thư-P.BĐĐP&BĐKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.424.849
Truy cập hiện tại 180 khách