Tìm kiếm tin tức

 
Công bố Danh mục TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 04/12/2021

       Ngày 30/11/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3139/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; theo đó, có 07 TTHC được chuẩn hóa; 01 TTHC thay thế; 24 TTHC bị bãi bỏ.

       Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/11/2021.

       Nội dung công bố các TTHC được chuẩn hóa tại Quyết định này thay thế các nội dung TTHC tương ứng đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công bố tại Quyết định số 2892/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện./.

Tập tin đính kèm:
T.Q.Anh - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.424.785
Truy cập hiện tại 178 khách