Tìm kiếm tin tức

 
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
        Ngày 24/8/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Quyết định số 1868/QĐ-BTNMT ban hành Quy chế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
        Ngày 15/7/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1727/QĐ-UBND ban hành Danh mục các Quy trình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong các lĩnh vực giao thông, công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng, tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.  
        Ngày 28/7/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1892/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  
        Ngày 21/7/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1781/QĐ-UBND ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế. 
        Ngày 14/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1713/QĐ-UBND danh mục 09 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.665.965
Truy cập hiện tại 854 khách