Tìm kiếm tin tức

 
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
        Ngày 15/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về việc Nghị quyết Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.
        Ngày 09/7/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 232/KH-UBND về việc nâng hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.414.591
Truy cập hiện tại 79 khách