Tìm kiếm tin tức

 
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
        Thực hiện Quyết định số 3849/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 và Quyết định số 3497/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2022 của tỉnh Thừa Thiên Huế; ngày 07/01/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-STNMT kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022.
        Thực hiện Kế hoạch số 405/KH-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022; ngày 04/01/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-STNMT tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2022. 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.280.722
Truy cập hiện tại 778 khách