Tìm kiếm tin tức

 
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
        Ngày 03/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1610/QĐ-UBND danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung (gồm 03 TTHC) trong lĩnh vực Khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế.   
        Ngày 18/6/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1443/QĐ-UBND ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
        Ngày 18/6/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1444/QĐ-UBND ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường và thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
        Ngày 18/6/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1445/QĐ-UBND ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường huộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế.
        Ngày 15/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 152/KH-UBND về việc nâng hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 với mục tiêu cải thiện vị trí xếp hạng PCI của tỉnh thuộc vào nhóm “rất tốt” hoặc “tốt” của cả nước năm 2020.Ngày 15/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 152/KH-UBND về việc nâng hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 với mục tiêu cải thiện vị trí xếp hạng PCI của tỉnh thuộc vào nhóm “rất tốt” hoặc “tốt” của cả nước năm 2020.
        Ngày 05/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 145/KH-UBND về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR index) tỉnh năm 2020 với mục tiêu phấn đấu vị thứ chỉ số CCHC của tỉnh năm 2020 nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có kết quả tốt nhất của cả nước.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.469.913
Truy cập hiện tại 1.356 khách