Tìm kiếm tin tức

 
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
        Ngày 27/8/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2072/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.
        Ngày 26/8/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2058/QĐ-UBND ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế.
       Ngày 16/8/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1976/QĐ-UBND thành lập Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 tại các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.
        Thực hiện Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc nâng hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019, ngày 09/8/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 102/KH-STNMT nâng cao chỉ số Tiếp cận đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.
        Ngày 16/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 168/KH-UBND về Điều tra xã hội học nâng cao chất lượng mối quan hệ giữa công dân - cơ quan chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế.
        Ngày 21/6/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Quyết định số 1552/QĐ-BTNMT công bố bổ sung TTHC được thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
        Ngày 11/7/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1690/QĐ-UBND ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường và thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã.
      Ngày 14/6/2019, UBND tỉnh đã có Công văn số số 3752/UBND-KSTH về tình hình triển khai thực hiện liên thông trong giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất đai.
        Ngày 29/5/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1294/QĐ-UBND thành lập Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 tại tỉnh Thừa Thiên Huế theo Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 29/12/2018 của UBND tỉnh.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.990.700
Truy cập hiện tại 88 khách