Tìm kiếm tin tức

 
MÔI TRƯỜNG
        Ngày 08/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1645/QĐ-UBND phê duyệt giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải y tế các khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19.
        Theo kết quả chất lượng môi trường không khí được quan trắc tại trạm quan trắc tự động và liên tục môi trường không khí (đặt tại Trường Cao đẳng sư phạm Huế, số 83 Hùng Vương, phường Phú Nhuận, thành phố Huế), Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả quan trắc của ngày 13/10/2019. Theo đó, kết quả quan trắc thông số Bụi PM2.5 nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.
        Ngày 08/6/2020, UBND tỉnh có Kế hoạch số 149/KH-UBND về tổ chức, triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh  “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng” các tháng cuối năm 2020.
        Ngày 29/5/2020, UBND tỉnh có Quyết định số 1283/QĐ-UBND Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động bảo tồn loài Trĩ sao (Rheinardia ocellata) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn 2030.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.665.965
Truy cập hiện tại 840 khách