Tìm kiếm tin tức

 
Giữ gìn Khu Bảo tồn Sao La
Ngày cập nhật 30/10/2018

        Với diện tích rừng tự nhiên rộng hơn 15,5 ngàn ha, Khu Bảo tồn Sao La (BTSL) là nơi lưu trữ nhiều loài động vật quý hiếm, trong sách đỏ Việt Nam và thế giới.