Tìm kiếm tin tức
 
 

 
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cơ sở “Khai thác khoáng sản đá Gabro làm ốp lát tại thôn Quê Chữ, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc” của Công ty Cổ phần khai thác đá Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 30/10/2023

        Thực hiện Khoản 2, Điều 43 của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Điểm a, Khoản 4, Điều 29, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường: “ Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép môi trường công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

       Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường xin đăng tải toàn văn báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở Khai thác khoáng sản đá Gabro làm ốp lát tại thôn Quê Chữ, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc của Công ty Cổ phần khai thác đá Thừa Thiên Huế trên Trang thông tin điện tử của Sở theo quy định.

       Nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở tại tệp đính kèm./.

 

BBT+CCBVMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.924.084
Truy cập hiện tại 110 khách