Tìm kiếm tin tức

 
UBND tỉnh cấp Giấy phép môi trường của dự án Khai thác đất làm vật liệu san lấp tại khu vực đồi Trốc Voi 2, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 05/07/2022

       Ngày 31/5/2022, UBND tỉnh đã cấp Giấy phép môi trường số 29/GPMT-UBND của dự án Khai thác đất làm vật liệu san lấp tại khu vực đồi Trốc Voi 2, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy của Công ty TNHH Một thành viên Tuấn Nhân thực hiện tại phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

       Công ty TNHH Một thành viên Tuấn Nhân có trách nhiệm thực hiện quy định tại Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường và Điều 27 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường./.

Tập tin đính kèm:
BBT + CCBVMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.800.836
Truy cập hiện tại 2.135 khách