Tìm kiếm tin tức
 
 

 
UBND tỉnh cấp Giấy phép môi trường của dự án Khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp tại khu vực đồi Vùng Chòi, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 05/07/2022

       Ngày 27/6/2022, UBND tỉnh đã cấp Giấy phép môi trường số 32/GPMT-UBND của dự án Khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp tại khu vực đồi Vùng Chòi, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà của Liên danh Công ty Cổ phần Thành An và Công ty TNHH MTV Hải Quốc Toàn tại phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà.

       Liên danh Công ty Cổ phần Thành An và Công ty TNHH MTV Hải Quốc Toàn có trách nhiệm thực hiện quy định tại Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường và Điều 27 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường./.

Tập tin đính kèm:
BBT + CCBVMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.924.039
Truy cập hiện tại 119 khách