Tìm kiếm tin tức

 
UBND tỉnh phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực Động Đá, xã Phong Thu, huyện Phong Điền
Ngày cập nhật 27/05/2022

       Ngày 28/3/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 757/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực Động Đá, xã Phong Thu, huyện Phong Điền của Công ty Cổ phần Đầu tư Sline thực hiện tại xã Phong Thu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

       Công ty Cổ phần Đầu tư Sline có trách nhiệm thực hiện quy định tại Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường và Điều 27 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường./.

Tập tin đính kèm:
BBT + CCBVMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.565.902
Truy cập hiện tại 386 khách