Tìm kiếm tin tức

 
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án THTM, Shophouse, CCTM, kết hợp Showroom Toyota tại thửa đất ký hiệu C thuộc KĐT Phú Mỹ An, Khu A - Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 17/05/2022

       Thực hiện Khoản 2 Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Điểm a Khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường: “Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép môi trường công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được uỷ quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật”

       Ban biên tập Trang Thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường xin đăng tải toàn văn Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án Tổ hợp thương mại, Shophouse, chung cư thương mại, kết hợp Showroom Toyota tại thửa đất ký hiệu C thuộc Khu đô thị Phú Mỹ An, Khu A - Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế của Công ty Cổ phần Toyota Huế trên Trang Thông tin điện tử của Sở theo quy định. 

       Nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án Tổ hợp thương mại, Shophouse, chung cư thương mại, kết hợp Showroom Toyota tại thửa đất ký hiệu C thuộc Khu đô thị Phú Mỹ An, Khu A - Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế tại tệp đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
BBT + CCBVMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.566.158
Truy cập hiện tại 481 khách