Tìm kiếm tin tức

 
Triển khai thực hiện chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Ngày cập nhật 06/12/2021

       Để triển khai thực hiện Quyết định số 1978/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; ngày 03/12/2021, UBND tỉnh đã có Công văn số 11648/UBND-NN chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung văn bản trên.

       BBT Trang thông tin điện tử Sở xin đăng tải toàn bộ thông tin Quyết định số 1978/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ./.

Tập tin đính kèm:
BBT+T.Q.Anh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.280.722
Truy cập hiện tại 794 khách