Tìm kiếm tin tức

 
Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động quốc gia về Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước trong giai đoạn 2021-2030
Ngày cập nhật 04/12/2021

       Để triển khai thực hiện Quyết định số 1975/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước trong giai đoạn 2021-2030; ngày 29/11/2021, UBND tỉnh đã có Công văn số 11490/UBND-TN chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND cấp huyện thực hiện triển khai các nội dung Quyết định theo đúng quy định; tham mưu UBND tỉnh cụ thể giải pháp đối với vùng đất ngập nước của tỉnh.

       BBT Trang thông tin điện tử Sở xin đăng tải toàn bộ thông tin Quyết định số 1975/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ./.

Tập tin đính kèm:
BBT+T.Q.Anh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.280.722
Truy cập hiện tại 789 khách