Tìm kiếm tin tức

 
Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-2025
Ngày cập nhật 01/12/2021

       Để triển khai thực hiện Quyết định số 1973/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-2025; ngày 26/11/2021, UBND tỉnh đã có Công văn số 11369/UBND-TN chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu các nội dung của Quyết định để triển khai thực hiện theo đúng quy định; tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện đối với các nội dung thuộc thẩm quyền.

       BBT Trang thông tin điện tử Sở xin đăng tải toàn bộ thông tin Quyết định số 1973/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ./.

Tập tin đính kèm:
BBT+T.Q.Anh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.565.934
Truy cập hiện tại 400 khách