Tìm kiếm tin tức

 
Kế hoạch tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 24/11/2021

       Thực hiện Quyết định số 1316/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam”; ngày 19/11/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 359/KH-UBND tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

       Mục đích của Kế hoạch:

       - Tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành và địa phương nhằm quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh một cách đồng bộ, góp phần thực hiện thành công chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2018; Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

       - Góp phần cùng cả nước xây dựng mô hình nền kinh tế tuần hoàn với định hướng giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy; tăng cường tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa.

       Trách nhiêm của Sở Tài nguyên và Môi trường:

       a) Chủ trì tổng kết, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh.

       b) Rà soát, nghiên cứu, tham mưu ban hành quy định của địa phương (nếu được) về quản lý chất thải nhựa; đề xuất quy định trách nhiệm tái chế của nhà sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm nhựa, bao bì nhựa trên địa bàn tỉnh.

       c) Chủ trì tổ chức thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

       d) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh các chương trình, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tái chế chất thải nhựa, sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần. Tổ chức và hướng dẫn thực hiện trách nhiệm tái chế của nhà sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm nhựa, bao bì nhựa theo quy định của pháp luật.

       đ) Nghiên cứu hướng dẫn thực hiện các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng cơ sở tái chế chất thải nhựa và các dự án sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường thay thế túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần.

       e) Tổ chức triển khai lồng ghép hoạt động kiểm tra, thanh tra xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực quản lý chất thải nói chung và chất thải nhựa nói riêng.

       g) Tiếp tục tổ chức và phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí đài phát thanh truyền hình, các trang mạng xã hội triển khai các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức cho các đối tượng như nhà sản xuất, nhập khẩu, phân phối, tiêu dùng và các cơ quan liên quan về giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng và xử lý chất thải nhựa. Mở rộng chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức đến cộng đồng người dân trong giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng và quản lý chất thải nhựa trên địa bàn toàn tỉnh.

       h) Xây dựng lộ trình và hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nhựa tại nguồn cho phù hợp với hạ tầng và điều kiện của các địa phương nhằm tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa tối đa, hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

       Phối hợp với UBND thành phố Huế để triển khai thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

       i) Tổ chức triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế trong sản xuất và tiêu thụ bền vững; Phối hợp với UBND thành phố Huế thực hiện thành công Dự án Đô thị Huế giảm nhựa của WWF...); Phối hợp với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) thực hiện Dự án Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương./.

Tập tin đính kèm:
T.Q.Anh - BBT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.565.605
Truy cập hiện tại 295 khách