Tìm kiếm tin tức

 
Kết quả quan trắc tự động môi trường không khí Tháng 10 năm 2021
Ngày cập nhật 16/11/2021

        Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí tại Trạm quan trắc môi trường không khí tự động, cố định (đặt tại số 83 Hùng Vương, phường Phú Nhuận, thành phố Huế) cho thấy nồng độ trung bình 24 giờ các thông số NO2, SO2 đều dao động ở mức tốt và đạt giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. Nồng độ trung bình 24 giờ CO có giá trị cao nhất là 2030,46 mg/m3 (ngày 14/10/2021), nồng độ trung bình 24 giờ O3 có giá trị cao nhất là 78,09 mg/m3 (ngày 26/10/2021).

        Trong tháng 10 năm 2021, module Bụi dừng hoạt động để bảo trì sửa chữa và module NO2 dừng hoạt động từ ngày (06/10/2021 đến ngày 11/10/2021) Công tác kiểm tra, vệ sinh và hiệu chuẩn định kỳ được thực hiện theo đúng quy trình thao tác chuẩn và quy trình vận hành Trạm.

        Biểu đồ biến thiên của các thông số quan trắc trong tháng 10 năm 2021 tại Trạm quan trắc môi trường không khí tự động, cố định.

        Trong thời gian tới, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường sẽ tiếp tục theo dõi và thông báo kết quả quan trắc tự động môi trường không khí trên trang thông tin điện tử của Sở./.

T.V.Hùng-TTQTTNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.565.589
Truy cập hiện tại 293 khách