Tìm kiếm tin tức

 
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý khu bảo tồn biển Việt Nam
Ngày cập nhật 15/11/2021

        Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 01/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý khu bảo tồn biển Việt Nam; ngày 14/10/2021, UBND tỉnh đã có Công văn số 10773/UBND-NN yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo thực hiện các nội dung có liên quan.

        Theo Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 01/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ thì nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau:

        - Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giao khu vực biển.

        - Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học biển; kiểm soát nghiêm ngặt hoạt động nhận chìm ở biển, hoạt động lấn biển, hoạt động khai thác khoáng sản trên biển để hạn chế tối đa tác động, ảnh hưởng xấu đến môi trường biển, hệ sinh thái biển và nguồn lợi thủy sản.

        - Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác điều tra tổng hợp tài nguyên biển và hải đảo làm cơ sở đề xuất thành lập mới, mở rộng hệ thống khu bảo tồn biển./.

Tập tin đính kèm:
BBT+T.Q.Anh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.566.137
Truy cập hiện tại 481 khách