Tìm kiếm tin tức

 
Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế quý IV năm 2020
Ngày cập nhật 12/01/2021

        Thực hiện chương trình quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh năm 2020, theo kết quả thực hiện của Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả quan trắc môi trường không khí quý IV/2020 như sau:

        Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí định kỳ quý IV/2020 cho thấy nồng độ các thông số CO, NO2, SO2, H2S, bụi TSP tại tất cả các điểm quan trắc (49 điểm) đều có giá trị thấp và dưới ngưỡng quy định cho phép so với QCVN 05:2013/BTNMT.  

        Biểu đồ nồng độ CO, NO2, SO2, H2S và bụi TSP tại các điểm quan trắc trong quý IV năm 2020

Biểu đồ 1: Nồng độ ô nhiễm CO tại các điểm quan trắc không khí quý IV năm 2020

Biểu đồ 2: Nồng độ ô nhiễm NO2 tại các điểm quan trắc không khí quý IV năm 2020

Biểu đồ 3: Nồng độ ô nhiễm SO2 tại các điểm quan trắc không khí quý IV năm 2020

Biểu đồ 4: Nồng độ ô nhiễm H2S tại các điểm quan trắc không khí quý IV năm 2020

Biểu đồ 5: Nồng độ ô nhiễm bụi TSP tại các điểm quan trắc không khí quý IV năm 2020

        Diễn biến chất lượng không khí tại Trạm quan trắc tự động và liên tục môi trường không khí (đặt tại số 83 Hùng Vương, thành phố Huế) được đánh giá dựa theo chỉ số chất lượng môi trường không khí (VN_AQI) do Tổng cục môi trường xây dựng và ban hành tại Quyết định số 1459/QĐ-TCMT ngày 12/11/2019 cho thấy: chỉ số chất lượng không khí hầu hết các ngày trong Quý IV đều đạt mức tốt, chỉ có các ngày 23/10, 24/10, 02/11, 05/11, 07/11, 08/11, 09/11, 10/11, 13/11, 14/11 ở mức trung bình.

Biểu đồ biến thiên AQI tháng 10, 11, 12 năm 2020 tại Trạm quan trắc tự động Huế

Biểu đồ 6: Biến thiên chất lượng môi trường không khí (AQI) tháng 10 năm 2020

Biểu đồ 7: Biến thiên chất lượng môi trường không khí (AQI) tháng 11 năm 2020

Biểu đồ 8: Biến thiên chất lượng môi trường không khí (AQI) tháng 12 năm 2020

        Qua kết quả quan trắc Quý IV/2020 tại Trạm quan trắc tự động và liên tục môi trường không khí (đặt tại số 83 Hùng Vương, thành phố Huế) và các điểm quan trắc định kỳ trên địa bàn tỉnh cho thấy chất lượng không khí hầu hết đều đạt mức tốt và có giá trị thấp, dưới ngưỡng Quy chuẩn cho phép.

        Nhìn chung, chất lượng môi trường không khí trong quý IV năm 2020 có diễn biến tốt hơn so với quý IV năm 2019 và các quý I, II, III năm 2020 tại một số điểm quan trắc./.

L.Chinh - TTQTTNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.222.241
Truy cập hiện tại 370 khách