Tìm kiếm tin tức

 
UBND tỉnh phê duyệt giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải y tế các khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid – 19
Ngày cập nhật 17/07/2020

        Ngày 08/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1645/QĐ-UBND phê duyệt giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải y tế các khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

        Theo đó, các nội dung chủ yếu như sau:

        - Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển:

        + Vận chuyển bằng xe tải chuyên dụng: 959.939 đồng/chuyến.

        + Vận chuyển bằng xe cuốn ép chuyên dụng: 560.757 đồng/chuyến.

        - Giá dịch vụ xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải y tế:

        +  Xử lý chất thải bằng biện pháp chôn lấp: 3.409 đồng/kg.

        + Xử lý chất thải bằng biện pháp đốt: 12.274 đồng/kg.

        (Đơn giá dịch vụ nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)./.

Tập tin đính kèm:
P.Thai - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.222.241
Truy cập hiện tại 366 khách