Tìm kiếm tin tức

 
Kết quả quan trắc tự động môi trường nước trên sông Hương tháng 6 năm 2020
Ngày cập nhật 13/07/2020

        Kết quả quan trắc chất lượng nước tại Trạm quan trắc môi trường nước tự động, cố định trên sông Hương (phường Phú Hậu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) tháng 6/2020 cho thấy pH, DO dao động ở mức tốt và đạt quy chuẩn QCVN08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt. Thông số độ đục trung bình có giá trị là 3,98 NTU, nhiệt độ trung bình có giá trị là 33,19oC.

        Công tác kiểm tra, vệ sinh và hiệu chuẩn định kỳ được thực hiện theo đúng quy trình thao tác chuẩn và quy trình vận hành Trạm. Do sự cố  sensor độ đục  nên Trạm không sử dụng số liệu quan trắc độ đục từ ngày 23/6 đến hết ngày 30/6.

        Biểu đồ biến thiên của các thông số quan trắc trong tháng 6 năm 2020 trên sông Hương tại Trạm quan trắc môi trường nước tự động, cố định.

        Trong thời gian tới, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường sẽ tiếp tục theo dõi và thông báo kết quả quan trắc tự động môi trường nước trên trang thông tin điện tử của Sở./.

Đ.C.Quang - TTQTTNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.222.241
Truy cập hiện tại 349 khách