Tìm kiếm tin tức

 
Kết quả quan trắc tự động môi trường không khí tháng 6 năm 2020
Ngày cập nhật 13/07/2020

        Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí tại Trạm quan trắc môi trường không khí tự động, cố định (đặt tại số 83 Hùng Vương, phường Phú Nhuận, thành phố Huế) tháng 6/2020 cho thấy nồng độ trung bình 24 giờ các thông số bụi PM-10, bụi PM-2.5, NO2, SO2 đều dao động ở mức tốt và đạt giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. Nồng độ trung bình 24 giờ CO có giá trị cao nhất là 1608,68 mg/m3 (ngày 01/6/2020), nồng độ trung bình 24 giờ O3 có giá trị cao nhất là 33,95 mg/m3 (ngày 26/6/2020).

        Công tác kiểm tra, vệ sinh và hiệu chuẩn định kỳ được thực hiện theo đúng quy trình thao tác chuẩn và quy trình vận hành Trạm. Ngày 09/6/2020, module: NO-NO2-NOx dừng hoạt động để bảo trì sửa chữa và module SO2 đã hoạt động trở lại sau thời gian bảo trì sửa chữa.

        Biểu đồ biến thiên của các thông số quan trắc trong tháng 6 năm 2020 tại Trạm quan trắc môi trường không khí tự động, cố định.

        Trong thời gian tới, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường sẽ tiếp tục theo dõi và thông báo kết quả quan trắc tự động môi trường không khí trên trang thông tin điện tử của Sở./.

H.M.Q.Pháp - TTQTTNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.222.241
Truy cập hiện tại 347 khách