Tìm kiếm tin tức

 
Kết quả quan trắc tự động môi trường không khí tháng 4 năm 2020
Ngày cập nhật 11/05/2020

        Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí tại Trạm quan trắc môi trường không khí tự động, cố định (đặt tại số 83 Hùng Vương, phường Phú Nhuận, thành phố Huế) cho thấy nồng độ trung bình 24 giờ các thông số bụi PM-10, bụi PM-2.5, NO2, đều dao động ở mức tốt và đạt giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. Nồng độ trung bình 24 giờ CO có giá trị cao nhất là 1907,25 mg/m3 (ngày 27/4/2020), nồng độ trung bình 24 giờ O3 có giá trị cao nhất là 25,02 mg/m3 (ngày 12/4/2020).

        Trong tháng 04 năm 2020, công tác kiểm tra, vệ sinh và hiệu chuẩn định kỳ được thực hiện theo đúng quy trình thao tác chuẩn và quy trình vận hành Trạm.

        Biểu đồ biến thiên của các thông số quan trắc trong tháng 4 năm 2020 tại Trạm quan trắc môi trường không khí tự động, cố định.

        Trong thời gian tới, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường sẽ tiếp tục theo dõi và thông báo kết quả quan trắc tự động môi trường không khí trên trang thông tin điện tử của Sở./.

H.M.Q.Pháp - TTQTTNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.470.022
Truy cập hiện tại 1.366 khách