Tìm kiếm tin tức

 
Thủ tướng Chính phủ ban hành chế ứng phó sự cố chất thải
Ngày cập nhật 20/04/2020

        Ngày 18/3/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 09/2020 –TTg về việc ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải.       

        Theo đó, Quy chế này quy định ứng phó sự cố chất thải ( nước thải, khí thải, chất thải rắn), bao gồm: chuẩn bị ứng phó sự cố; tổ chức ứng phó sự cố; cải tạo, phục hồi môi trường sau sự cố; cơ chế tài chính và sự tham gia của cộng đồng trong ứng phó sự cố và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

        Quy chế này không điều chỉnh sự cố chất thải do thiên tai và sự cố chất thải trên biển. Việc ứng phó sự cố chất thải do thiên tai được thực hiện theo quy định của pháp luật về phòng chống thiên tai. Việc ứng phó sự cố chất thải xảy ra trên biển được thực hiện theo quy định pháp luật về ứng phó sự cố hóa chất độc, ứng phó sự cố tràn dầu và các quy định của pháp luật khác liên quan.

        Quy chế này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ sở xử lý chất thải và tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động ứng phó sự cố chất thải./.

        Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2020./.

Tập tin đính kèm:
N.T.Cường - TTKTCNTTTNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.469.888
Truy cập hiện tại 1.353 khách