Tìm kiếm tin tức

 
Kết quả quan trắc tự động môi trường nước trên sông Hương tháng 01 năm 2020
Ngày cập nhật 07/02/2020

        Kết quả quan trắc chất lượng nước tại Trạm quan trắc môi trường nước tự động, cố định trên sông Hương (phường Phú Hậu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho thấy pH, DO dao động ở mức tốt và đạt quy chuẩn QCVN08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt. Thông số độ đục trung bình có giá trị là 4,26 NTU, nhiệt độ trung bình có giá trị là 26,01oC.

        Trong tháng 01 năm 2020, Trạm quan trắc môi trường nước tự động, cố định có vệ sinh, hiệu chuẩn và sửa chữa đường truyền internet nên không nhận được số liệu quan trắc từ 12h ngày 30/01 đến hết ngày 31/01.

        Biểu đồ biến thiên của các thông số quan trắc trong tháng 01 năm 2020 trên sông Hương tại Trạm quan trắc môi trường nước tự động, cố định.

        Trong thời gian tới, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường sẽ tiếp tục theo dõi và thông báo kết quả quan trắc tự động môi trường nước trên trang thông tin điện tử của Sở./.

Đ.C.Quang - TTQTTNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.569.806
Truy cập hiện tại 38 khách