Tìm kiếm tin tức

 
Kết quả quan trắc tự động môi trường không khí tháng 01 năm 2020
Ngày cập nhật 07/02/2020

        Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí tại Trạm quan trắc môi trường không khí tự động, cố định (đặt tại số 83 Hùng Vương, phường Phú Nhuận, thành phố Huế) cho thấy nồng độ trung bình 24 giờ các thông số bụi PM-10, bụi PM-2.5, NO2, SO2 đều dao động ở mức tốt và đạt giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. Nồng độ trung bình 24 giờ CO có giá trị cao nhất là 2.128,08 mg/m3 (ngày 22/01/2020), nồng độ trung bình 24 giờ O3 có giá trị cao nhất là 34,28 mg/m3 (ngày 01/01/2020).

        Trong tháng 01 năm 2020, Trạm quan trắc môi trường không khí tự động, cố định có hiệu chuẩn, bảo trì và sửa chữa module phân tích thông số NO2 nên có một số ngày không nhận được số liệu quan trắc, cụ thể: Từ ngày 10/01 đến ngày 16/01.

        Biểu đồ biến thiên của các thông số quan trắc trong tháng 01 năm 2020 tại Trạm quan trắc môi trường không khí tự động, cố định.

        Trong thời gian tới, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường sẽ tiếp tục theo dõi và thông báo kết quả quan trắc tự động môi trường không khí trên trang thông tin điện tử của Sở./.

H.M.Q.Pháp - TTQTTNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.569.806
Truy cập hiện tại 35 khách