Tìm kiếm tin tức

 
Kết quả quan trắc tự động môi trường nước trên sông Hương tháng 12 năm 2019
Ngày cập nhật 09/01/2020

        Kết quả quan trắc chất lượng nước tại Trạm quan trắc môi trường nước tự động, cố định trên sông Hương (phường Phú Hậu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho thấy pH, DO dao động ở mức tốt và đạt quy chuẩn QCVN08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt. Thông số độ đục trung bình có giá trị là 6,78 NTU, nhiệt độ trung bình có giá trị là 24,10oC.

        Trong tháng 12 năm 2019, Trạm quan trắc môi trường nước tự động, cố định có hiệu chuẩn, bảo trì và sửa chữa nên không nhận được số liệu quan trắc từ 10h ngày 14/12 đến 6h ngày 16/12.

        Biểu đồ biến thiên của các thông số quan trắc trong tháng 12 năm 2019 trên sông Hương tại Trạm quan trắc môi trường nước tự động, cố định.

        Trong thời gian tới, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường sẽ tiếp tục theo dõi và thông báo kết quả quan trắc tự động môi trường nước trên trang thông tin điện tử của Sở./.

T.V.H.Vũ - TTQTTNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.222.241
Truy cập hiện tại 369 khách