Tìm kiếm tin tức

 
Kết quả quan trắc tự động môi trường không khí tháng 12 năm 2019
Ngày cập nhật 09/01/2020

        Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí tại Trạm quan trắc môi trường không khí tự động, cố định ( đặt tại số 83 Hùng Vương, phường Phú Nhuận, thành phố Huế) cho thấy nồng độ trung bình 24 giờ các thông số bụi PM-10, bụi PM-2.5, SO2, NO2 đều dao động ở mức tốt và đạt giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. Nồng độ trung bình 24 giờ CO có giá trị cao nhất là 2.309,86 mg/m3 (ngày 13/12/2019), nồng độ trung bình 24 giờ O3 có giá trị cao nhất là 61,89 mg/m3 (ngày 06/12/2019).

        Trong tháng 12 năm 2019, Trạm quan trắc môi trường không khí tự động, cố định có hiệu chuẩn, bảo trì và sửa chữa nên có một số ngày không nhận được số liệu quan trắc, cụ thể: Từ 10h ngày 12/12 đến 10h ngày 13/12.

        Biểu đồ biến thiên của các thông số quan trắc trong tháng 12 năm 2019 tại Trạm quan trắc môi trường không khí tự động, cố định.

        Trong thời gian tới, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường sẽ tiếp tục theo dõi và thông báo kết quả quan trắc tự động môi trường không khí trên trang thông tin điện tử của Sở./.

V.T.Hiếu - TTQTTNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.200.128
Truy cập hiện tại 95 khách