Tìm kiếm tin tức

 
MÔI TRƯỜNG
        Theo kết quả chất lượng môi trường không khí được quan trắc tại trạm quan trắc tự động và liên tục môi trường không khí (đặt tại Trường Cao đẳng sư phạm Huế, số 83 Hùng Vương, phường Phú Nhuận, thành phố Huế), Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả quan trắc của ngày 13/10/2019. Theo đó, kết quả quan trắc thông số Bụi PM2.5 nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.
        Ngày 08/6/2020, UBND tỉnh có Kế hoạch số 149/KH-UBND về tổ chức, triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh  “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng” các tháng cuối năm 2020.
        Ngày 29/5/2020, UBND tỉnh có Quyết định số 1283/QĐ-UBND Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động bảo tồn loài Trĩ sao (Rheinardia ocellata) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn 2030.
        Ngày 05/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 53/2020 NĐ-CP về việc Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.469.915
Truy cập hiện tại 1.358 khách