Tìm kiếm tin tức

 
Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch hành động Giảm phát thải khí nhà kính... (REDD+) tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020
Ngày cập nhật 21/11/2018

        Ngày 07/11/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2598/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch hành động “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng, suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon rừng (REDD+)” tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020.

        * Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch gồm:

        - Hoàn thiện cơ chế, chính sách, cơ cấu tổ chức và năng lực kỹ thuật, quản lý và vận hành các dự án trên cơ sở đúc rút kinh nghiệm nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động REDD+ của tỉnh.

        - Triển khai thực hiện các hoạt động trong Kế hoạch hành động REDD+ thông qua việc lồng ghép trong việc thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh giai đoạn 2016-2020 để nâng cao độ che phủ rừng của tỉnh đạt 57,5% vào năm 2020, bảo tồn đa dạng sinh học, đa dạng hóa và cải thiện sinh kế cho các chủ rừng và người dân địa phương.

        - Xây dựng hệ thống tổ chức, quản lý, điều phối, nâng cao nhận thức và năng lực kỹ thuật trong triển khai thực hiện các hoạt động REDD+ một cách hiệu quả, trên cơ sở tham gia đầy đủ và tích cực của các bên liên quan, đặc biệt là các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như phụ nữ, dân tộc thiểu số và cộng đồng người dân địa phương sống gần rừng./.

Tập tin đính kèm:
N.N.Thịnh - P.KTTVBĐKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.775.622
Truy cập hiện tại 1.497 khách