Tìm kiếm tin tức

 
Chuỗi các Hội thảo thuộc Dự án “Hỗ trợ xây dựng và thực hiện Kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu của Việt Nam”
Ngày cập nhật 16/06/2022

        Trong 02 ngày 18 và 19 tháng 5 năm 2022, tại Thành phố Đà Nẵng, Cục Biến đổi khí hậu phối hợp với UNDP tổ chức chuỗi Hội thảo thuộc Dự án “Hỗ trợ xây dựng và thực hiện Kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu của Việt Nam”

        Chuỗi hội thảo bao gồm 4 hội thảo: Hội thảo Đào tạo sử dụng giao diện trực tuyến về cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu; Hội thao Tham vấn đối với Báo cáo đề xuất đường cơ sở và đánh giá tác động đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Hội thảo Phổ biến Khung hệ thống giám sát và đánh giá tác động thích ứng với biến đổi khí hậu; Hội thảo tham vấn đối với dự thảo báo cáo kỹ thuật NAP.

        Tham dự chuỗi hội thảo có các đại diện của Cục Biến đổi khí hậu, UNDP và các đại biểu từ các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giao thông vận tải, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội 14 tỉnh khu vực miền Trung cùng một số đại diện các Trường đại học, các viện nghiên cứu ở khu vực miền Trung. Sở Tài nguyên và Môi trường Thừa Thiên Huế có 04 đại điện thuộc Phòng Biển, Đảo, Đầm phá và Biến đổi khí hậu tham dự.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

        Mục tiêu của chuỗi hội thảo nhằm phổ biến, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng biến đổi khí hậu cấp quốc gia; hướng dẫn sử dụng giao diện trực tuyến cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu, tham vấn các nội dung của Báo cáo đề xuất đường cơ sở và đánh giá rủi ro cho lĩnh vực tài nguyên và môi trường và Báo cáo kỹ thuật NAP…

        Hội thảo đã giới thiệu về các nội dung như:

        - Tổng quan về hệ thống giao diện trực tuyến cơ sở dữ liệu về Biến đổi khí hậu

        - Hướng dẫn sử dụng hệ thống giao diện trực tuyến cơ sở dữ liệu về Biến đổi khí hậu.

        - Đề xuất đường cơ sở và đánh giá tác động đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

        - Giới thiệu về đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương và rủi ro do biến đổi khí hậu theo thông tư 01/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

        - Khung Báo cáo kỹ thuật Kế hoạch quốc gia thích ứng với BĐKH.

        - Tổng quan hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng biến đổi khí hậu cấp quốc gia.

        - Hướng dẫn sử dụng hệ thống báo cáo giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu trực tuyến.

        Hội thảo là cơ hội để các đại biểu tham dự có nhiều kiến thức bổ ích, hiểu rõ hơn về giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng biến đổi khí hậu, qua đó, làm cơ sở để áp dụng tại địa phương trong việc tổ chức giám sát, đánh giá các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu thuộc phạm vi quản lý; Cập nhật thông tin về tiến độ, kết quả thực hiện các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống giám sát, đánh giá; Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát, đánh giá….theo quy định./.

N.T.Thư-P.BĐĐP&BĐKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.784.131
Truy cập hiện tại 2.399 khách