Tìm kiếm tin tức

 
Hội thảo phổ biến Nghị định, Thông tư về giảm phát thải KNK và các quy định, hướng dẫn về xây dựng hệ thống Đo lường, Báo cáo và Thẩm định (MRV), các hành động giảm phát thải KNK.
Ngày cập nhật 17/05/2022

        Sáng ngày 11/5/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Văn phòng Hỗ trợ Kỹ thuật Dự án VIE/433 tổ chức Hội thảo phổ biến Nghị định, Thông tư về giảm phát thải khí nhà kính và các quy định, hướng dẫn về xây dựng hệ thống Đo lường, Báo cáo và Thẩm định, các hành động giảm phát thải khí nhà kính.

        Tham dự Hội thảo có đại diện các Sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; đại diện các trường Đại học, các Trung tâm, Viện nghiên cứu liên quan về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

        Hội thảo đã phổ biến Nghị định, Thông tư về giảm phát thải khí nhà kính (KNK), các văn bản về biến đổi khí hậu (BĐKH) với các nội dung:

        - Khung pháp lý về Đo đạc, Báo cáo và Thẩm định (MRV) giảm phát thải KNK tại Việt Nam.

        - Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định về giảm phát thải KNK và bảo vệ tầng ô-zôn.

        - Thông tư 01/2022/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành Luật BVMT về ứng phó với BĐKH:

        + Thẩm định kiểm kê KNK và giảm phát thải KNK.

        + Đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương, rủi ro do BĐKH.

        - Quyết định 148/QĐ-TTg về việc ban hành Hệ thống Giám sát và Đánh giá hoạt động thích ứng với BĐKH cấp quốc gia.

        - Kiểm kê phát thải khí nhà kính bằng công cụ Bilan Carbone.

        - Tính toán phát thải từ cơ sở xử lý và tái chế chất thải phục vụ kiểm kê KNK theo Quyết định  01/2022/QĐ/TTg.

        Đại biểu tham dự hội thảo được các giảng viên là các Phó Giáo sư, Tiến sĩ, chuyên gia về BĐKH đến từ Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế; Trung tâm Nghiên cứu BĐKH miền Trung, Đại học Nông lâm Huế; Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Cao, Đại học Duy Tân Đà Nẵng; Văn phòng Hỗ trợ Kỹ thuật Dự án VIE/433 trình bày, chia sẻ, phổ biến kinh nghiệm của các tỉnh, đồng thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tham gia.

        Hội thảo được tổ chức vừa trực tiếp vừa trực tuyến đã tạo được sự lan tỏa rộng rãi với sự tham gia của nhiều đối tượng, thành phần nhằm chia sẻ, cung cấp các thông tin cần thiết, cũng như tăng cường kiến thức, kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về BĐKH trên địa bàn tỉnh./.

N.N.Thịnh-P.BĐĐP&BĐKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.784.321
Truy cập hiện tại 2.449 khách