Tìm kiếm tin tức
 
 

 
Ban hành Hệ thống quốc gia giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu
Ngày cập nhật 15/02/2022

        Ngày 28/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 148/QĐ-TTg ban hành Hệ thống giám sát đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia.

        Mục tiêu nhằm thiết lập và vận hành Hệ thống giám sát, đánh giá cấp quốc gia để giám sát, đánh giá các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20/7/2020 ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; cung cấp cơ sở cho việc quản lý, điều phối và nâng cao hiệu quả thực hiện các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu và công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu.

        Nội dung giám sát, đánh giá bao gồm:

        - Công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu;

        - Tăng cường khả năng chống chịu, năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu trong các lĩnh vực;

        - Giảm nhẹ rủi ro thiên tai, giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu;

        - Nguồn lực cho thích ứng với biến đổi khí hậu;

        - Khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế;

        - Đào tạo, tuyên truyền, nâng cao nhận thức.

        Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ 28/01/2022./.

Tập tin đính kèm:
N.T.Thư-P.BĐĐP&BĐKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.912.184
Truy cập hiện tại 28 khách