Tìm kiếm tin tức

 
Cung cấp báo cáo đánh giá khí hậu và kịch bản BĐKH
Ngày cập nhật 28/01/2022

        Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp Báo cáo đánh giá khí hậu và kịch bản BĐKH để làm cơ sở nghiên cứu, lồng ghép trong quá trình hoạch định, cập nhật chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của ngành; phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và các nhiệm vụ liên quan khác, cụ thể như sau:

        1. Báo cáo Đánh giá khí hậu quốc gia (được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố theo Công văn số 15/BTNMT-TCKTTV ngày 04/01/2022)

        Báo cáo Đánh giá khí hậu quốc gia lần thứ nhất đã đưa ra được những thông tin cơ bản về đặc điểm, hiện trạng, mức độ thay đổi của khí hậu, khí hậu cực đoan, xu thế và tác động của biến đổi khí hậu, đánh giá sự phù hợp và mức độ sử dụng của kịch bản biến đổi khí hậu cũng như hiệu quả của các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Đồng thời, báo cáo là nguồn tài liệu quan trọng, thiết thực để các bộ, ngành và địa phương, hỗ trợ các nhà quản lý, người dân hiểu rõ hơn đặc điểm, hiện trạng, mức độ thay đổi của khí hậu trên toàn quốc; phân tích, làm rõ tác động của biến đổi khí hậu đối với thiên tai, tài nguyên, môi trường, hệ sinh thái và các hoạt động kinh tế - xã hội; nhận định về những nỗ lực, thành quả và thiếu hụt trong ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam; khai thác, sử dụng trong quá trình hoạch định, xây dựng và cập nhật chiến lược, quy hoạch và các kế hoạch hoạt động cho phát triển.

        2. Kịch bản biến đổi khí hậu Việt Nam phiên bản cập nhật năm 2020 (được Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp, giới thiệu theo Công văn số 8272/BTNMT-BĐKH ngày 31/12/2021)

        Nội dung Kịch bản biến đổi khí hậu phiên bản năm 2020 được xây dựng cập nhật sử dụng các công bố mới nhất của Ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC): Báo cáo đặc biệt về tác động của sự nóng lên toàn cầu khi nhiệt độ trung bình toàn cầu vượt ngưỡng 1,50C so với thời kỳ tiền công nghiệp; Báo cáo đặc biệt về biến đổi khí hậu và đất; Báo cáo đặc biệt về thay đổi đại dương và thay đổi băng quyển. Kịch bản cũng đã sử dụng số liệu quan trắc và số liệu mô hình số độ cao của Việt Nam cập nhật đến năm 2020, bổ sung 10 phương án mô hình toàn cầu và 6 mô hình khu vực để dự tính các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng, nguy cơ ngập do nước biển dâng chi tiết đến các đơn vị hành chính cấp huyện, các đảo và quần đảo của Việt Nam.

        3. Đánh giá khí hậu tỉnh Thừa Thiên Huế (được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 22/7/2021)

        4. Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 (được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 14/7/2021, trong đó bao gồm kịch bản biến đổi khí hậu tỉnh Thừa Thiên Huế)./.

Tập tin đính kèm:
N.T.Thư-P.BĐĐP&BĐKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.784.388
Truy cập hiện tại 2.460 khách