Tìm kiếm tin tức

 
Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển ngành Khí tượng thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Ngày cập nhật 01/12/2021

       Để triển khai thực hiện Quyết định số 1970/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển ngành Khí tượng thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; ngày 26/11/2021, UBND tỉnh đã có Công văn số 11370/UBND-TN chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu các nội dung của Quyết định để triển khai thực hiện theo đúng quy định; tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện đối với các nội dung thuộc thẩm quyền.

       BBT Trang thông tin điện tử Sở xin đăng tải toàn bộ thông tin Quyết định số 1970/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ./.

Tập tin đính kèm:
BBT+T.Q.Anh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.784.750
Truy cập hiện tại 2.433 khách