Tìm kiếm tin tức

 
UBND tỉnh cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty TNHH Scavi Med
Ngày cập nhật 05/02/2021

        Ngày 02/02/2021, UBND tỉnh đã cấp Giấy phép số 05/GP-UBND cho phép Công ty TNHH Scavi Med, địa chỉ: Khu Công nghiệp Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế được xả nước thải vào nguồn nước.

 

        Một số nội dung chính của Giấy phép:

        1. Tên cơ sở xả nước thải: Nhà máy sản xuất trang phục bảo hộ Scavi Med, địa chỉ: Khu Công nghiệp Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

        2. Nguồn tiếp nhận nước thải: Cống thoát nước thải của Khu Công nghiệp Phong Điền sau đó chảy ra kênh nước tiếp nhận cách nhà máy khoảng 500m về phía Bắc.

        3. Vị trí xả nước thải: Nằm tiếp giáp với hàng rào của Nhà máy về phía Tây thuộc Khu Công nghiệp Phong Điền, huyện Phong Điền. Tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 1070, múi chiếu 30): X = 1833715,37; Y = 540291,34;

        4. Phương thức xả nước thải: Tự chảy và xả ngầm;

        5. Chế độ xả nước thải: Liên tục (24/24 giờ);

        6. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 20 m3/ngày đêm; 0,83 m3/giờ;

        7. Chất lượng nước thải: Giới hạn các thông số, nồng độ chất ô nhiễm được phép xả nước thải đảm bảo yêu cầu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT (Giá trị Cmax, cột A, Kq = 0,9; Kf = 1,2), trước khi thải ra môi trường.

        8. Thời hạn của giấy phép: 03 năm, kể từ ngày 02/02/2021./.

Tập tin đính kèm:
H.N.H.Việt-P.QLTN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.564.608
Truy cập hiện tại 1.331 khách