Tìm kiếm tin tức

 
UBND tỉnh cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty TNHH Về Nguồn
Ngày cập nhật 28/01/2021

        Ngày 25/01/2021, UBND tỉnh đã cấp Giấy phép số 03/GP-UBND cho phép Công ty TNHH Về Nguồn, địa chỉ: Số 08 Ngọc Hồ, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế được xả nước thải vào nguồn nước với các nội dung chủ yếu sau: 

        1. Tên cơ sở xả nước thải: Khu du lịch sinh thái Về Nguồn, địa chỉ: Số 08 Ngọc Hồ, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

        2. Nguồn tiếp nhận nước thải: Sông Hương đoạn chảy qua phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

        3. Vị trí xả nước thải: Điểm giao nhau giữa ống thoát nước thải của Khu du lịch sinh thái Về Nguồn với hệ thống thoát nước chung của khu vực. Tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 1070, múi chiếu 30): X = 1817468,69; Y = 557746,86.

        4. Phương thức xả nước thải: Tự chảy và xả ngầm.

        5. Chế độ xả nước thải: Liên tục (24/24 giờ).

        6. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 45 m3/ngày đêm; 1,875 m3/giờ.

        7. Chất lượng nước thải: Giới hạn giá trị tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải (gồm các thông số: pH, TDS, TSS, BOD5, NH4+-N, NO3--N, PO43--P, dầu mỡ ĐTV, Tổng các hoạt chất bề mặt, Sunfua, Coliform) không vượt quá Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT, giá trị Cmax, cột A, với hệ số K = 1, trước khi thải ra môi trường.

        8. Thời hạn của giấy phép: 03 năm, kề từ ngày 25/01/2021./.

 

Tập tin đính kèm:
H.N.H.Việt-P.QLTN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.564.608
Truy cập hiện tại 1.106 khách