Tìm kiếm tin tức

 
Kế hoạch Thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 07/01/2021

        Ngày 25/12/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 3283/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch Thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

       Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch:

       + Thực hiện có hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, chủ động ứng phó với thiên tai, giảm thiệt hại về người và tài sản.

       + Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho toàn thể cộng đồng dân cư trên toàn tỉnh về ứng phó với biến đổi khí hậu.

       + Tăng cường năng lực về thích ứng, phòng, chống thiên tai, giảm phát thải khí nhà kính, tăng trưởng xanh cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

       + Xác định được các nguồn nhân lực, tài chính để triển khai thực hiện các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính.

       + Rà soát, bổ sung, điều chỉnh các cơ chế, chính sách, thúc đẩy cộng đồng tham gia thích ứng với BĐKH và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh Thừa Thiên Huế.

       + Triển khai thực hiện đề án “Xây dựng, cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050”.

       + Xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện kiểm kê khí nhà kính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

       - Nội dung của Kế hoạch:

       + Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính;

       + Thích ứng với biến đổi khí hậu;

       + Chuẩn bị nguồn lực;

       + Thiết lập hệ thống công khai, minh bạch (MRV);

       + Xây dựng và hoàn thiện chính sách, thể chế;

       + Giám sát và đánh giá.

       Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tập tin đính kèm:
N.T.Thư - P.BĐĐP&BĐKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.801.042
Truy cập hiện tại 2.152 khách