Tìm kiếm tin tức

 
Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 23/10/2020

        Ngày 22/10/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2343/QĐ-BTNMT phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế (có địa chỉ tại số 103 Bùi Thị Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) theo các Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp, với các nội dung chủ yếu sau đây:

        1. Tên công trình khai thác, sử dụng nước: Nhà máy nước Vạn Niên.

        2. Mục đích sử dụng nước của công trình: Cung cấp nước thô cho các nhà máy xử lý nước Quảng Tế 1, Quảng Tế 2 và khu xử lý nước sạch tại Nhà máy nước Vạn Niên để sản xuất nước sạch phục vụ cấp nước sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các mục đích khác của thành phố Huế và vùng phụ cận thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

        3. Mục đích sử dụng nước phải nộp tiền:

        3.1. Cấp cho mục đích sản xuất với lưu lượng khai thác tương ứng với từng giai đoạn, cụ thể:

        - Từ ngày 01/9/2017 đến hết ngày 09/3/2020: 19.647 m3/ngày đêm.

        - Từ ngày 10/3/2020 đến hết ngày 31/12/2020: 8.542 m3/ngày đêm.

        - Từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2022: 10.214 m3/ngày đêm.

        - Từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023: 10.833 m3/ngày đêm.

        - Từ ngày 01/01/2024 đến hết hiệu lực của giấy phép: 13.309 m3/ngày đêm.

        3.2. Cấp cho mục đích kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng khai thác tương ứng với từng giai đoạn, cụ thể:

        - Từ ngày 01/9/2017 đến hết ngày 09/3/2020: 32.311 m3/ngày đêm.

        - Từ ngày 10/3/2020 đến hết ngày 31/12/2020: 14.048 m3/ngày đêm.

        - Từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2022: 16.797 m3/ngày đêm.

        - Từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023: 17.815 m3/ngày đêm.

        - Từ ngày 01/01/2024 đến hết hiệu lực của giấy phép: 21.887 m3/ngày đêm.

        4. Giá tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước: 3.000 đồng/m3 (theo Quyết định số 71/2018/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế).

        5. Tổng số tiền phải nộp (từ năm 2017 đến năm 2029): 13.840.975.000 đồng, trong đó:

        - Tổng số tiền phải nộp của các năm 2017, 2018 và 2019 là: 3.848.036.000 đồng.

        - Số tiền phải nộp của năm 2020 là: 890.334.000 đồng.

        - Số tiền phải nộp hằng năm 2021 và 2022 là: 856.978.000 đồng.

        - Số tiền phải nộp của năm 2023 là: 908.916.000 đồng.

        - Số tiền phải nộp hằng năm của các năm tiếp theo là: 1.116.668.000 đồng.

        - Số tiền phải nộp của năm cuối cùng (năm 2029) là: 896.393.000 đồng.

        6. Phương án nộp tiền: Nộp theo Tháng./.

Tập tin đính kèm:
H.N.H.Việt - P.QLTN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.800.831
Truy cập hiện tại 2.131 khách