Tìm kiếm tin tức

 
Hội thảo Góp ý đề án đánh giá khí hậu tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 01/10/2020

        Ngày 24/9/2020, tại Hội trường Sở, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm ứng phó Biến đổi khí hậu (Cục Biến đổi Khí hậu - Bộ TN&MT) tổ chức Hội thảo Góp ý đề án đánh giá khí hậu tỉnh Thừa Thiên Huế.

       Đề cương đề án Đánh giá khí hậu tỉnh Thừa Thiên Huế được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 26/11/2018. Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Dự thảo Báo cáo tổng hợp Đánh giá khí hậu tỉnh Thừa Thiên Huế.

      

Toàn cảnh Hội thảo

       Chủ trì Hội thảo Ông Lê Bá Phúc – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và có sự tham dự của đại diện các sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế, các Phòng, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo và các cán bộ liên quan của Trung tâm Ứng phó Biến đổi khí hậu – đại diện đơn vị tư vấn đề án.

       Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe giới thiệu tổng quan về khí hậu của tỉnh, dao động khí hậu và đánh giá tác động của BĐKH đến thiên tai, tài nguyên và hoạt động kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế.

       Hội thảo đã được các đại biểu dự họp tham gia những ý kiến quan trọng, đóng góp cho bản dự thảo Báo cáo tổng hợp “Đánh giá khí hậu tỉnh Thừa Thiên Huế” đã được đơn vị tư vấn xây dựng.

       Kết quả Hội thảo, đơn vị tư vấn và Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp thu các ý kiến tham gia và nghiên cứu, tham khảo để hoàn chỉnh Báo cáo trình UBND tỉnh phê duyệt./.

N.T.Thư - PBĐĐP&BĐKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.564.608
Truy cập hiện tại 1.196 khách